chwilowki

 

O nas

Działające od kilku lat Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa "Kolejowe Podlasie" jest organizacją skupiającą osoby, których celem jest promocja, rozwój i utrwalenie w społeczeństwie roli transportu kolejowego na terenie północno-wschodniej Polski.

Współpracujemy z podmiotami branży kolejowej, samorządami oraz innymi organizacjami społecznymi. To z nimi rokrocznie włączamy się w organizację różnych imprez kolejowych.

Skupiamy środowisko kolejarzy pasjonatów, których celem jest ochrona zabytków kolejnictwa. W styczniu 2011 wraz Zakładem Linii Kolejowych PKP PLK w Białymstoku uruchomiliśmy niewielką wystawę kolejowych eksponatów. Włączamy się także w akcje mające na celu rewitalizację linii kolejowych normalnotorowych i wąskotorowych. Nasi członkowie w wolnym czasie odnajdują przyjemność w fotografowaniu pociągów, dworców, torów.

Ponadto promujemy jazdy drezynami ręcznymi. Czterdziestoletnia "machajka" z kultowego filmu S. Tyma "Ryś" jest tego doskonałym przykładem.

W ramach współpracy z samorządem lokalnym i spółkami kolejowymi proponujemy zmiany w rozkładzie jazdy, lepsze dopasowanie taboru do potrzeb podróżnych, utrzymanie infrastruktury dworcowej.

 

Dokumenty

Deklaracja członka zwyczajnego (doc) Statut  
Deklaracja członka zwyczajnego (pdf)
Deklaracja członka wspierającego (doc)
Deklaracja członka wspierającego (pdf)

 

 

Jeśli chcesz wstąpić

Jeśli chcesz wstąpić w nasze szeregi pobierz, wydrukuj, wypełnij deklarację członkowską. W tej chwili członkostwo w naszej organizacji dzieli się na zwyczajne, wspierające i honorowe. Pierwsze wiąże się ze składką miesięczną w wysokości 5zł (60zł rocznie) (stan na rok 2016). Bycie członkiem wspierającym natomiast zwolnione jest z opłat, jednak osoba taka nie posiada pełni praw jak członek zwyczajny. 
 

Władze

Zgodnie z § 17 Statutu władzami Stowarzyszenia Sympatyków Kolejnictwa "Kolejowe Podlasie" są:


Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia

 

Zarząd

Zarząd wypełnia zadania samorządowe w trzyosobowym składzie, a także przy pomocy Komisji Rewizyjnej. Członków Zarządu wybierają członkowie Walnego Zebrania na dwuletnią kadencję. Kadencja obecnego Zarządu trwa od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.
 
  •   Paweł Szrajber (Prezes)
  •   Paweł Dubrawa (Wiceprezes)
  •   Piotr Romanowicz (Sekretarz)

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem powołanym do kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględieniem gospodarki finansowej. Członków Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Walnego Zebrania na dwuletnią kadencję. Kadencja obecnej Komisji trwa od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.
  •   Marcin Aleksiejczuk (Rewident)
  •   Damian Jurczak (Zastępca Rewidenta)
  •   Marcin Koczorowski (Członek)

 

Podziękowania

Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa "Kolejowe Podlasie" pragnie podziękować wszystkim osobom, firmom, instytucjom oraz jednostkom samorządu terytorialnego które wspierają nasze działania. 

Partnerzy

  logo sawczynscylogo przewozy regio  plk logo logo pkp intercity logo bialowieskie drezynyKOLEO logo logo muzeum historyczne w bialymstokulogo muzeum wojska w bialymstokulogo EUROpartner       perkowscy logo 

Kontakt

ul. Trawiasta 6/5
15-161 Białystok
stowarzyszenie@kolejowepodlasie.pl

KRS 0000331591
NIP 9661997578
REGON 200281978

Telefony

Paweł Szrajber - prezes zarządu: +48 509 941 523

Paweł Dubrawa - wiceprezes zarządu: +48 602 846 529

 

Konto bankowe 65 1140 2017 0000 4502 1038 8421

(mBank dawny MultiBank)

600px FacebookIcon Kolejowe Podlasie    600px FacebookIcon Podlaska KOLEJ na TAK    YouTube icon block Kolejowe Podlasie TV

©2014 Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa "Kolejowe Podlasie"

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

logo fio logo um podlaskiego logo przewozy regio logo pkp intercity logo kurrier kolejowy